Club van 100

Bestemd voor met name niet-materiele zaken. U kunt met uw bijdrage ontspanning en educatie voor de bewoners realiseren. Spel- en ontwikkelings-materialen voor onze doelgroep zijn doorgaans nogal prijzig. Vervoer voor de hele groep inclusief begeleiding, het mede mogelijk maken van een vakantie of een dag naar een pret- of themapark met de hele groep behoren dankzij deze vorm van sponsoring tot de mogelijkheden. Inleg van deze vorm van ondersteuning is, zoals de naam al suggereert, € 100,00 per jaar.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de besteding van uw bijdrage.

Maak kennis met de bewoners

Op basis van het totaal van het beschikbare budget voor zorg en begeleiding hebben wij samen met een zorgaanbieder een 24 uurs (basis) rooster opgesteld en aangepast aan onze wensen. Op basis van de kosten van dit rooster wordt voor het budget wat bedoeld is voor zorg en begeleiding een bijdrage berekend naar rato voor iedere bewoner. Het individueel toegekende persoonsgebonden budget vormt hiervoor de basis. Op deze wijze betaald iedere bewoner zijn/haar eigen zorg waarvoor hij/zij geïndiceerd is en samen dragen zij zo de collectieve kosten van zorg en begeleiding binnen de woonvoorziening.

Fondswerving, in eerste instantie als middel om de inrichting van de algemene ruimten mogelijk te maken. De inrichting van de appartementjes wordt door de bewoners zelf betaald. Na de realisering van dit doel blijft fondswerving een belangrijk middel om o.a. toekomstig onderhoud en vervanging van inventaris te kunnen financieren. Daarnaast zal het instrument fondswerving ingezet blijven worden om (een deel van) de doelstellingen m.b.t. de doorgaande ontwikkeling van de bewoners en bijvoorbeeld extra activiteiten te kunnen bekostigen.

Na realisering en opening van de woonvoorziening

zullen de ouders geleidelijk aan en planmatig de zorg en begeleiding overdragen aan het team. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van onze kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

Lees meer…

Met dank aan:

LET'S START DOING YOUR BIT FOR THE WORLD. JOIN US AS A VOLUNTEER.