Doneren

Wilt u letterlijk een steentje bijdragen aan ons wooninitiatief?

Eenmailge donatie

De aanloopkosten voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes in de woonvoorziening komen niet voor financiering in aanmerking. Voor dit onderdeel van het project zijn we volledig afhankelijk van subsidies en fondsen van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, schenkingen en donaties van particulieren, instanties en allerlei overige initiatieven en acties.

De club van 100

Bestemd voor met name niet-materiele zaken. U kunt met uw bijdrage ontspanning en educatie voor de bewoners realiseren. Spel- en ontwikkelings-materialen voor onze doelgroep zijn doorgaans nogal prijzig. Vervoer voor de hele groep inclusief begeleiding, het mede mogelijk maken van een vakantie of een dag naar een pret- of themapark met de hele groep behoren dankzij deze vorm van sponsoring tot de mogelijkheden. Inleg van deze vorm van ondersteuning is, zoals de naam al suggereert, € 100,00 per jaar.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de besteding van uw bijdrage.

Wilt u een steentje bijdragen aan ons mooie wooninitiatief?
Neem dan contact op met ons secretariaat info@stichtinggewoonwonen.nl

Eenmailge donatie

De aanloopkosten voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes in de woonvoorziening komen niet voor financiering in aanmerking. Voor dit onderdeel van het project zijn we volledig afhankelijk van subsidies en fondsen van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, schenkingen en donaties van particulieren, instanties en allerlei overige initiatieven en acties.
Doneer € -

De club van 100

Bestemd voor met name niet-materiele zaken. U kunt met uw bijdrage ontspanning en educatie voor de bewoners realiseren. Spel- en ontwikkelings-materialen voor onze doelgroep zijn doorgaans nogal prijzig. Vervoer voor de hele groep inclusief begeleiding, het mede mogelijk maken van een vakantie of een dag naar een pret- of themapark met de hele groep behoren dankzij deze vorm van sponsoring tot de mogelijkheden. Inleg van deze vorm van ondersteuning is, zoals de naam al suggereert, € 100,00 per jaar.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de besteding van uw bijdrage.

Totaal: € -

Met dank aan onze                partners &          sponsoren:

Tekst grootte
Contrast