Welkom op onze website!

Ook wanneer je beperkingen hebt, kan er een moment in je leven komen dat je net als andere leeftijdgenoten het huis uit wil om op jezelf te gaan wonen. Zo zelfstandig mogelijk, met de zorg, ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt. Wanneer zorgaanbieders niet die vorm van wonen in combinatie met zorg en begeleiding aan kunnen bieden welke door ouders het meest geschikt geacht wordt, besluiten steeds meer ouders en andere initiatiefnemers om zelf voor een oplossing te gaan zorgen.

Ouders of verwanten van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of andersoortige beperking nemen daarom in toenemende mate het initiatief tot het realiseren van een kleinschalige woonvorm. Een ‘ouderinitiatief’ of ‘wooninitiatief’ bestaat vaak uit een groep ouders die zich organiseren in een stichting of vereniging. Zij realiseren de benodigde zorg, begeleiding en eventuele dagbesteding vanuit een toegekend persoonsgebonden budget (PGB). Zij realiseren het wonen voor hun kinderen met alles wat daar bij komt kijken. Dit bekostigen de bewoners zelf vanuit hun eigen inkomen, meestal een uitkering. Bij een ouderinitiatief houden de initiatiefnemers over het algemeen zelf de regie over de huisvesting, de zorg en begeleiding van hun kinderen.

Draag aub uw steentje bij en help ons huis helemaal af te maken!

Doneer

Een ouderinitiatief realiseren betekent onder andere: staan voor je eigen visie, willen en kunnen samenwerken, zowel onderling in het ouderinitiatief als bijvoorbeeld met de gemeente, een woningcorporatie, financiers, projectontwikkelaars, zorgaanbieder(s), ect. Het betekent ook bereidheid hebben om (veel) tijd te investeren in de verschillende te nemen stappen. Maar al deze inspanning levert uiteindelijk ook veel op: namelijk, samen als initiatiefnemers de regie voeren over het realiseren van- en invulling geven aan kwaliteit van bestaan voor de beoogde bewoners.

Als initiatiefnemers van een ouderinitiatief kleinschalig wonen met zorg en begeleiding willen wij graag met de bezoekers van deze website delen waar we zoal mee bezig zijn, hoe wij te werk gaan, voor wie wij dit doen en waarom. Wij bevinden ons in een zeer intensief traject om ons uiteindelijke doel, het realiseren en in standhouden van een geschikte woonvoorziening voor onze kinderen met alle benodigde zorg, ondersteuning en begeleiding die ze nodig hebben.

Maak kennis met de bewoners!

Er gebeurt van alles bij en rondom stichting Gewoon Wonen

De ouders hebben veel besprekingen, zijn druk met de realisatie van de bouw van de woonvoorziening, het regelen van de zorg en begeleiding, het werven van fondsen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, enzovoort. We houden u hier graag op de hoogte van dit alles!

Met dank aan onze partners: