Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Gewoon Wonen (hierna: GW) verwerkt van haar donateurs, organisaties, bedrijven, achterbanleden en volgers. Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van een nieuwsbrief of informatie, voor het doen van een gift, een schenking of om andere redenen persoonsgegevens aan GW verstrekt, dient u toestemming te verlenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring.

Privacyverklaring
Stichting Gewoon Wonen, initiatief van ouders

Klik op de link  Privacy Verklaring om het document te openen.