Een samenwerkingsverband tussen ouders op basis van visie, gelijkheid, respect, enthousiasme, doorzettingsvermogen en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken om datgene te bereiken wat maximaal haalbaar is om onze kinderen een goede en waardevolle toekomst te kunnen bieden waarbij kwaliteit van bestaan en een doorgaande ontwikkeling van individuele mogelijkheden het vertrekpunt zijn, de norm in denken en handelen van eenieder die zich met onze bewoners bezig zal houden. Wij onderzoeken daarbij niet alleen de samenwerking met een zorgaanbieder, maar onderzoeken ook de mogelijkheden om zelf een team van medewerkers te vormen in samenspraak met partijen die hier ervaring mee hebben. Hoe dan ook, organisaties en partijen waar wij mee samenwerken delen of respecteren onze visie, zijn innovatief ingesteld en beschikken over een kader wat (ook in praktisch opzicht) dienstbaar is aan genoemde en nader uit te werken uitgangs-punten.

Wij hebben bij de gemeente Vlissingen een luisterend oor gevonden. Zij hebben nadat zij kennis hadden genomen van onze plannen en beweegredenen zich er voor ingespannen om een geschikte locatie voor onze plannen te vinden. De gemeente heeft ons ook in contact gebracht met een woningcorporatie die de nodige ervaring heeft met kleinschalige voorzieningen voor specifieke groepen. Zij hebben ervaring op dit terrein en kennis van levensloopbestendig bouwen, het toepassen van domotica en reductie van energieverbruik.

De ouders zijn en blijven in het hele proces als partij actief betrokken bij alles wat met de realisatie van deze woonvoorziening te maken heeft.

Wij organiseerden ons daarom in februari 2015 als rechtspersoon om onze doelen te kunnen realiseren en om als een volwaardige partij te kunnen functioneren.