Acht ouderparen met een verstandelijk en/of meervoudig beperkt kind welke – al dan niet met behulp van een hulpmiddel – mobiel zijn en in staat op geheel eigen wijze met elkaar en hun omgeving te communiceren. Onze kinderen hebben 24-uurs zorg en begeleiding nodig met dagbesteding en zijn hiervoor ook geïndiceerd. Allemaal hebben ze een verstandelijke beperking als grondslag. Als ouders hebben we in februari 2014 het initiatief genomen om voor deze fantastische club jongelui een passende vorm van wonen, zorg en begeleiding tot stand te brengen. Wij willen zelf blijven bepalen (samen met onze bewoners voor zover dat mogelijk is) welke bewoners er bij elkaar passen en welke zorg en begeleiding passend is bij de wensen en behoeften van onze bewoners, zowel individueel als in groepsverband. Niet de mogelijkheden van een zorgverlener maar de indicaties en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bewoners zijn hierbij het uitgangspunt.

De woonvoorziening wordt een plek waar de bewoners zich veilig en beschermd weten, zodat zij zich verder kunnen ontplooien en op geheel eigenwijze gelukkig kunnen zijn in “hun eigen huis”. Dat houdt onder andere in dat de bewoners naast hun benodigde zorg en begeleiding ook zowel individueel als in groepsverband voldoende aandacht krijgen, serieus genomen worden, hun eigen keuzes mogen maken en respectvol en geduldig behandeld zullen worden.

Dit is onder andere de reden dat wij als ouders het initiatief genomen hebben om de Stichting Gewoon Wonen op te richten als middel om dit doel te bereiken.