Via de volgende initiatieven heeft de stichting geld en of middelen ontvangen voor ons wooninitiatief.