Partners

Plezierig wonen met elkaar in een leefbare omgeving. Daar staat Zeeuwland voor. Daarom voorziet Zeeuwland in voldoende betaalbare en duurzame woningen. In een omgeving waar mensen elkaar weten te vinden. Onze dienstverlening is efficiënt en toegewijd.

Woningcorporatie Zeeuwland is de motor in het geheel. Zij zorgen dat de bouw van de woonvoorziening voor onze stichting zal worden gerealiseerd.

Wouter de Gaaij is een architect met zeer veel ervaring, die altijd op creatieve wijze een perfect (en soms onverwacht) antwoord zoekt op de gestelde vraag. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

De Gemeente Vlissingen heeft zich vanaf het eerste contact daadwerkelijk ingespannen om ons op de best mogelijke manier bij te staan in het zoeken van een geschikte locatie, het bijeen brengen van partijen, en het ambtshalve mogelijk maken van de realisatie van ons wooninitiatief.

Wij staan graag voor je klaar met informatie en advies op meerdere momenten in jouw leven. Wij ondersteunen je bij het maken van keuzes en zorgen voor het juridisch juist vastleggen van jouw zaken.

Mr. A.P.M. Peijnenburg, notaris, heeft ons voor-, tijdens- en na de oprichting van de Stichting Gewoon Wonen belangeloos bijgestaan.

Pitteperk is een melkveehouderij met verschillende neventakken: een kaasboerderij met een gezellige boerderijwinkel met verschillende streekproducten en eigen producten, minicamping, een B&B en zorgboerderij waar kennis en ervaring op het gebied van landbouw, veeteelt en zorgverlening wordt gebundeld. Pitteperk is ook werkzaam in de agrarische sector. De 165 hectare grond wordt bewerkt voor de voedselvoorziening van 400 melkkoeien en het jongvee. Pitteperk speelt ook een belangrijke rol in het onderhoud en de exploitatie van het tegenovergelegen Landgoed Ter Hooge met een kasteel in een park- en bosgebied.

Pitteperk stelt geheel belangeloos vergaderruimte beschikbaar.

Bedrijfsadvies Zeeland is een accountantskantoor in Middelburg wat kiest voor samenwerken met de ondernemer. Dit maakt het mogelijk om verbanden te leggen en tot bijzondere oplossingen te komen. Bedrijfsadvies Zeeland houdt actief contact en gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Door regelmatig contact te hebben weten we wat er echt speelt binnen uw bedrijf en wat er nodig is voor het beste resultaat. We denken actief mee met ondernemers in het MKB en de agrarische sector.  Bedrijfsadvies Zeeland is daarom het accountantskantoor in Middelburg. Zoekt u een Accountant in Middelburg neemt u dan contact met ons op.

Dit accountantskantoor verzorgt onze financiële administratie en staat ons in raad en daad bij.